Transport

TMT har gjennom årene opparbeidet bred erfaring og en omfattende bilpark tilpasset ulike typer masseflytting, maskintransport og andre spesialoppdrag. Det gir oss stor kapasitet og eksibilitet til å utføre ulike jobber for kundene.

Vi har eget utstyr for transport av både høye, brede, lange og tunge kolli, og kan transportere maskiner med totalvekt opp til 96 tonn på offentlig vei. Vi transporter maskiner og utstyr i hele Skandinavia for ulike kunder.

Bilpark

 • Trekkvogner med tippsemier.
 • 3-akslede tippbiler med henger
 • 4-akslede tippbiler med henger
 • Krokbil for container og maskintransport
 • 5-akslet trekkvogn med 4 akslede brønnhenger
 • Trekkvogner med svanehalssemi med kjørebruer, hydraulisk bredding og uttrekk på opptil 6 meter

Våre hovedoppgaver er:

 • Anleggsarbeid
 • Maskintransport
 • VVA
 • Fjellarbeid med knusverkdrift
 • Betongarbeid
 • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering