Tjenester vi tilbyr

Bare ta kontakt med oss på telefon 74 83 70 50 for nærmere information.

 

 

Anleggsarbeid

TMT har de ressurser som skal til for å følge med i en bransje som stadig er i utvikling. Stadig høyere krav til kunnskap, kompetanse og teknologi er realiteter vi tar svært seriøst. Våre medarbeidere er høyt kvalifisert med lang fartstid i bransjen. I tillegg disponerer vi i dag en moderne maskinpark.

 

Bergverk

Vi er Midt Norges største totalleverandør av fjellarbeider. Med våre 7 borerigger sprenger vi fjell for videre foredling på våre 10 mobile knuseverk. Vi påtar oss også spregning og knusing hver for seg.

 

Transport

Massetransport.

 • 4 stk.trekkvogner med tippsemier.
 • 7 stk. 3 aksl. tippbiler med henger.
 • 3 stk. 4 aksl. tippbiler med henger.
 • 1 stk. krokbil for container og maskin transport.

Transport.

 • 3 stk Trekkvogner med svanehalssemi med kjørebruer,hydraulisk bredding og uttrekk på opp til 6 meter.
 • 1 stk 5 aksl. trekkvogn med 4 aksl. brønnhenger.

 

Riving

Vi har maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering.

 

Betongsaging

Vi har eget mannskap som driver med kjerneboring og saging av betong med moderne og allsidig utstyr. Vi sager betong med tykkelse opp til 60 cm.

Landmåling

Våre tre stikningsingeniører driver med det meste innen anleggs landmåling. De disponerer både enmannsbetjente totalstasjoner og GPS.

Våre hovedoppgaver er:

 • Anleggsarbeid
 • Maskintransport
 • VVA
 • Fjellarbeid med knusverkdrift
 • Betongarbeid
 • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering