Sprengning og knusing

TMT er Midt-Norges største totalleverandør av fjellarbeider. Med våre borerigger sprenger vi fjell for videre foredling på våre mobile knuseverk. Vi har knuseverk for både grov- og finknusing av fjell samt knusing av asfalt og betong.

Vi påtar oss også generelle sprengningsarbeider i forbindelse med utbygging av tomter og infrastruktur samt vann og avløp. Vi utfører sprengning under dagen samt sikring av fjell.

Vi har egne uttak for stein samt natursteinmuring.

Våre hovedoppgaver er:

  • Anleggsarbeid
  • Maskintransport
  • VVA
  • Fjellarbeid med knusverkdrift
  • Betongarbeid
  • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering