Pågående prosjekter

 • Ila Lilleby
 • Prosjekt på Langstein for Hærhe Entreprenør AS
 • Heimdal Atrium
 • Tunnelportal Være for Acciona- Ny E6
 • Kjøpmannsgata Ung Kunst
 • Strindalia

Referanser

 • Angeltrøa-garasjeanlegg
 • Blåklokkesvingen
 • City Lade
 • Coop Sannan
 • E-39 Rendalen-Bustenbukt
 • Fagerheim Boliger
 • Finnkoidammen
 • Blussevoll
 • Charlottenlund Gravlund
 • Grilstad Marina GMN 5.3
 • Grilstad Marina GMN 3
 • Grilstad Marina GMN 54
 • Grilstad Marina B4 Marina Kanal
 • Grilstad Marina GMN 4
 • Grilstad Marina VA-anlegg Øya
 • Gjevingåsen Jernbanetunnel
 • Grilstad Marina
 • Havstein Kirke
 • Hesttrøa VA
 • Kråkmo FV 715
 • Kunnskapsentret St.Olav
 • Lade Alle 67-69
 • Ladebyhagen Grunnarbeid
 • Lerkendal Hotell
 • Ligaardkrysset E14
 • Litj Hena Kraftverk
 • Munkvoll Gård
 • Prestmoen Boligområde byggetrinn II
 • Prestmoen-Haraldreina Gang & Sykkelvei
 • Tillerlandet Boligområde
 • Husbyåsen
 • Sara
 • Svebergmarka
 • Ragn Sells Malvik
 • Salmar Langstein
 • Saxe Viksvei
 • Stjørdal Sentrumgater Forsterkning
 • Sveberglia 14-20
 • Voll studentby
 • Ila Lilleby
 • Ikea Trondheim
 • Langstein Fisk AS
 • Pet-Senteret

Våre hovedoppgaver er:

 • Anleggsarbeid
 • Maskintransport
 • VVA
 • Fjellarbeid med knusverkdrift
 • Betongarbeid
 • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering