Om TMT

Tverås Maskin & Transport AS (TMT) er en familieeid entreprenørbedrift med røtter helt tilbake til 1958. Med hovedkontor og verksted på Sutterøy er TMT i dag den største private arbeidsgiveren i Stjørdal.

Vi jobber hovedsakelig i Midt-Norge, men tar også oppdrag andre steder i landet. I tillegg til anleggsdrift har vi også konsesjon for drift av pukkverk i Levanger, Stjørdal og Verdal kommune.  

Vi er totalleverandør innen anleggstjenester, og påtar oss komplekse og sammensatte oppdrag i små og store prosjekter. Med faglig bredde og høy kompetanse er TMT godt kjent i markedet som pålitelig, kvalitetsbevisst, løsningsorientert og konkurransedyktig. Dette gjør oss til et sikkert valg for private og offentlige oppdragsgivere.

 

Våre hovedoppgaver

 • Anleggsarbeid herunder VVA, boring og sprengning
 • Transport
 • Pukkverksdrift med produksjon av pukk og steinmaterialer
 • Riving og miljøsanering

Våre sertifiseringer og godkjenninger

ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  ISO 45001:2018

Omfatter våre lokasjoner, bygg og anleggsprosjekter, transport, rivning og miljøsanering, fjellsprenging, steinbruddsdrift med produksjon av pukk og tilslag.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

TMT er godkjent lærebedrift innen fjell- og bergverksfaget, og veg- og anleggsfaget, og anser det som et stort ansvar å rekruttere arbeidskraft til bransjen.

Miljø

TMT skal redusere vårt miljøavtrykk gjennom god planlegging og utførelse av jobben, stille krav til produkter vi og våre leverandører (underentreprenører) benytter, gjennom oppfølging og kontroll ivareta krav og forventinger til oss selv og våre leverandører.

Vi skal redusere vårt avtrykk gjennom fornying av maskin- og lastebilpark, god energistyring i våre bygg og lokasjoner, søke energieffektive og miljøreduserende løsninger og god styring av disse.

Vår visjon

TMT sin viktigste ressurs er våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

Deres sikkerhet og trivsel er det vi setter høyest sammen med forholdet til våre medmennesker og omgivelser.

TMT skal være et miljøvennlig og ressursbevisst firma, og skal årlig forbedre vårt klimaavtrykk.

 

Våre lokasjoner

Hovedkontor

Sutterøygata 8, 7502 Stjørdal

-Administrasjon

-Verksted

 

Lager

Skjelstadmarkvegen 344, 7520 Hegra

-Lager og garasje

 

Pukkverksdrift

Balhald pukkverk, Liaberga, 7600 Verdal

Hynne pukkverk, 7620 Skogn

Tønsåsen Næringspark, Stjørdal

 

 

POLITIKK

Tverås Maskin og Transport AS (TMT) skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder til riktig pris og kvalitet og i nært samarbeid med kundens ønsker. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger.

TMT skal være pålitelige, kvalitetsbevisste, løsningsorienterte og konkurransedyktige. Det gjør oss til et sikkert valg både for private og offentlige oppdragsgivere.

Kvalitet

TMT skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyde med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom:

 • god planlegging
 • å gjøre jobben riktig første gang
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hele og friske hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet både for egne ansatte og tredjepart.

Dette oppnår vi gjennom:

 • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet.
 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
 • å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

 

Miljøpolitikk

TMT skal ta hensyn til omgivelsene, gjøre minst mulig skade på naturen og overholde våre samsvarsforpliktelser i forhold til kontraktsparter, forskrifter og lover.

Dette oppnår vi gjennom:

 • å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen.
 • drive et systematisk arbeid for å redusere vårt og våre leverandørers påvirkning på miljøet.
 • være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

 

TMT ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom involvering av våre ansatte og fokus på kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.