Massemottak

For levering på våre mottak kreves utfylt egenerklærings-skjema før tilgang gies. Vi har kun anledning til å ta imot rene masser. Fakta-ark fra Trondheim kommune viser til gjeldende retnings-linjer, samt veiledning til utfylling av skjema ligger ved egenerklærings-skjemaer.

For levering av skjema og tilgang til våre mottak, kontakt Mikal Børseth 982 42 789, mikal@tveraas.no

 

Våre hovedoppgaver er:

  • Anleggsarbeid
  • Maskintransport
  • VVA
  • Fjellarbeid med knusverkdrift
  • Betongarbeid
  • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering