Maskinpark

 • 55 gravemaskiner på belter
 • 1 gravemaskin med riveaggregat
 • 4 gravemaskiner på hjul
 • 30 hjullastere
 • 8 dumpere
 • 2 veghøvler
 • 4 bulldosere
 • 8 valsetog
 • 1 traktor
 • 6 borerigger
 • 8 mobile grovknusere
 • 1 mobil slagknuser
 • 4 mobile finknusere
 • 6 mobile sorteringsverk
 • 19 tippbiler/tippsemi
 • 5 maskinflyttere
 • 2 Kranbil

Våre hovedoppgaver er:

 • Anleggsarbeid
 • Maskintransport
 • VVA
 • Fjellarbeid med knusverkdrift
 • Betongarbeid
 • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering