Gjølme Pukkverk

Gjølme Pukkverk AS er et nyetablert søsterselskap til Tverås Maskin & Transport AS som ble stiftet sommeren 2022 med bakgrunn i kjøp av NCC sin virksomhet på Gjølme Pukkverk i Orkdal Kommune.

Gjølme Pukkverk AS er et driftsselskap med Kurt Arne Tverås som daglig leder og hvor alle tjenester forbundet med avdekking, sprenging og knusing av stein utføres av søsterselskapet Tverås Maskin & Transport AS (TMT).

 

Våre hovedoppgaver er:

  • Anleggsarbeid
  • Maskintransport
  • VVA
  • Fjellarbeid med knusverkdrift
  • Betongarbeid
  • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering