Anlegg

TMT er en komplett maskinentreprenør med høy kompetanse innen anleggsdrift. Vi har gjennom årene opparbeidet bred erfaring både på store og små jobber innenfor grunnarbeid, infrastruktur, vann og avløp, dam og kraftverk samt utomhusarbeider. Det har gjort oss til en foretrukket leverandør til offentlige så vel som private oppdragsgivere.

Vi har egne ressurser som trengs for å følge med i en bransje i kontinuerlig utvikling. Stadig høyere krav til kompetanse og teknologi er realiteter vi tar svært seriøst. Foruten høyt kvaliserte medarbeidere med lang fartstid i bransjen, disponerer vi i dag en moderne maskinpark tilpasset vår virksomhet.

 • Gravemaskiner
 • Hjullastere
 • Bulldozere
 • Dumpere

 • Veghøvel

 • Valsetog

 • Borerigger

 • Grovknuseverk

 • Finknuseverk

 • Sorteringsverk

 • Demoleringsutstyr

 • Spesialutstyr

Våre hovedoppgaver er:

 • Anleggsarbeid
 • Maskintransport
 • VVA
 • Fjellarbeid med knusverkdrift
 • Betongarbeid
 • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering