Svebergmarka B7

  • Oppdragsgiver: TOBB
  • Bygging av vei, vann, avløp og utomhus til 26 eneboliger i rekke, ferdig vår 2017
  • Ansvarlig: Kurt Tverås

                    
Tverås Maskin & Transport AS  |  Sutterøygt. 8 - 7502 Stjørdal  |  Tlf: 74 83 70 50  |  Epost: tveraas@tveraas.no 
Levert av