Miljøfyrtårnbedrift..!!

 

Vi er nå godkjent Miljøførtårnbedrift. 

Sertifikatnummer: 6743

Virksomheten oppfyller følgende krav:

  • 0     Krav til alle bransjer
  • 13b Krav til byggmester som hovedentreprenør
  • 17a Krav til veitransport
  • 22   Krav til maskinentreprenør
  • 30   Krav til Pukk og grusverk  

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte krav.

Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljø er satt på dagsordenen!

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, hvor det handler om å finne frem til klima- og miljøtiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

http://www.miljofyrtarn.no/

                    
Tverås Maskin & Transport AS  |  Sutterøygt. 8 - 7502 Stjørdal  |  Tlf: 74 83 70 50  |  Epost: tveraas@tveraas.no 
Levert av